Ydelser

ProjektlederPROJEKTLEDELSE
Jeg igangsætter, implementerer og leder projekter og har især erfaring med dem, der tager udgangspunkt i netværksdannelse og bæredygtighed. Tidligere har jeg været daglig leder af sekretariatet hos en NGO med ansvar for strategi, økonomistyring, ekstern kommunikation, håndtering af interessenter og intern koordinering af bestyrelse og frivillige.

 

ProceslederFACILITERING
Jeg er en metodisk orienteret og erfaren facilitator af alle former for møder, workshops, fokusgrupper og debatarrangementer i både national og nordisk kontekst. Jeg udvikler innovationsforløb, der skaber bred involvering af ledelsesgrupper såvel som blandt medarbejdere og hele organisationer.

 

Bæredygtighed BÆREDYGTIGHED
Jeg rådgiver virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, som fx politikere, om cirkulær økonomi, genanvendelse, grøn produktudvikling og virksomheders miljømæssige ansvarlighed. Derudover har jeg erfaring med social ansvarlighed, demokratiprocesser og inddragelse af borgere og kunder i aktiviteter, som løfter vores fælles ansvar for samfundet.